Årsmøte 2024

Årsmøtepapirene

TSF Logo
Stemmeberettigede:

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

Trondheim, 22. desember 2023

På vegne av styret i TSF
Ellen Beate Hansen Sandseter
Leder