Vinteropplag

VINTEROPPLAG PÅ LAND:

Årets oppsett på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger er satt til lørdag 17. oktober 2020 fra kl. 0900. Påmelding skjer ved å fylle ut Søknadsskjema for vinterlagring på Orkanger og svarfrist til søndag 11. oktober.

Søknaden kan sendes elektronisk til: havnesjef@trondhjems-seilforening.no, eller med post til Trondhjems Seilforening, Postboks 9145, Ilsvika, 7428 Trondheim. Denne prosedyren gjelder også for medlemmer av Båtklubben Terna som ønsker vinteropplag på området. Svarfrist: Søndag 11. oktober. Maks. antall båter på land er ca. 30 stk.

Tilgjengelige filformater

Vær oppmerksom på at når du bruker LibreOffice .odt-format for å lagre filen som Word-dokument og helst også i pdf-format før du sender til TSF.

Dokumentet ovenfor ble redigert i LibreOffice Writer og eksportert til Microsoft Word. Noen problemer med layout eller skrift kan oppstå. LibreOffice er en utviklet kontorsuite som er gratis å bruke. Den kommer som standard med de fleste Linux-distribusjoner, men kan også brukes på Apple MacOS og Microsoft Windows.

Merk!

Oppsett av båter i regi av TSF er organisert som dugnad, så det forventes at alle tar sin del av arbeidet, helt til siste båt er kranet på land. Siste båt opp, blir første båt ut. Det vil være rasjonelt og fordele arbeidsoppgavene mellom 4 personer på brygga og 4 personer på opplagsområdet, i perioden kraning pågår.

påbud om bruk av hjelm
Det er påbud om bruk av hjelm innenfor kranens arbeidsområde!

Alle krybber skal være merket med navn og telefonnummer, være klargjort og i forsvarlig stand. På grunn av klager fra naboer til opplagsområdet, presiseres at løpende rigg må festes på en slik måte at den ikke slår mot masta i sterk vind. 

ORDENSREGLER FOR OPPLAGSPLASSEN PÅ ORKANGER

 1. Alle krybber skal merkes med navn og telefonnummer.
 2. Ved skraping av bunnstoff skal presenning legges under båten.
 3. Alt avfall skal kastes i container ved opplagsplassen.
 4. Spesialavfall som batterier og spillolje er båteiers ansvar.
 5. Det er ikke tillatt å benytte strøm om bord under vinteropplaget.
 6. Krybbe og eventuell båtpresenning må tåle sterk vind og snølast.
 7. Sjekk regelmessig at båten står trygt under vinteropplaget.
 8. Unngå at løpende rigg slår i masten på grunn av vind.
 9. Opplagsplassen skal være ryddet senest 14 dager etter utsett.
 10. Sommerlagring, og utplassering av krybber avtales med havnesjefen i Båtklubben Terna
  Mob tlf. +47 976 68 652

Minner om at vinteropplag på sjøen både på Skansen og i Kanalhavna er båteierens ansvar.

Anchor icon

VINTEROPPLAG I SJØEN

Fortøyninger og bruk av strøm. Båtsesongen er på hell og vi må forvente den første høststormen. Skansen havn er særlig utsatt i sterk vind i fra nordvestlig retning. Lang strøklengde, helt fra Vanvikan, kombinert med bølgerefleksjon fra Ilapiren og strøm som normalt setter vestover, gjør at bølgehøyden og bølgelengden skaper spesielle bølgeforhold i Ilabassenget.

bruk av trekkelaster
(Copyright Marina Solutions)

Det er derfor viktig at alle båtene er forskriftsmessig fortøyd med tau og strekkavlastere av god kvalitet. Når det varsles om slike vindforhold så før tilsyn med båten. Det vil bli foretatt en inspeksjon av fortøyninger, strekkavlastere og bruk av strømkabler i hele havna og undertegnede finner grunn til å minne om følgende:

 • Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider. (Det finnes mange eksempler på forskriftsmessig fortøyning rundt om i havna, så gå gjerne en runde hvis du er i tvil om hvordan det skal gjøres).
 • Det skal ikke benyttes sjakler eller annen metallisk forbindelse mellom fortøyningstau og festebøyler på utriggeren.
 • Det skal være strekkavlastere av gummi på alle fortøyningstau.
 • Fendere bør festes på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke henge og slenge fra øverste rekkewire.
 • Benytt gjerne i fylte vannkanner nedsenket under vann som motvekt.
 • Hvis du ønsker presenning over sittebrønnen så benytt en solid type med mange nok maljer. Det ligger mye vind i slike overbygg, så la vær å dekke til fordekket hvis dette ikke er helt nødvendig.
 • Strømkabler skal være av type gummikabler for utvendig bruk, og knyttes til båten uten bruk av skjøtekontakter.
 • Strømkabelen må henge så slakt slik at båten kan beveges i lengderetningen.
 • Strømkabelen skal ikke forlates på kaia med spenning på, men kobles i fra marinaens stikkontakt og oppbevares ombord.

Jeg minner forøvrig om at driftskontoret på Skansen er åpent hver onsdag fra 0930 til 1700. Tlf. 735 31 512 / 932 18 520

Arve Flatås – Driftsleder

Sist oppdatert 28.01.2021

Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider
Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider. (Foto copyright Marina Solutions)