TSF Seilbåter

Innkalling til årsmøte

tsf gamle logo
Det innkalles til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 02.03.2022 kl. 18:00-20:00 
Innkalling til årsmøte 2022

Vi har avventet nye nasjonale føringer for koronasituasjonen, og nå ser det faktisk ut til at vi kan ha fysisk gjennomføring av årsmøtet i år! Vi tar likevel et lite forbehold om digital gjennomføring dersom situasjonen tilsier det. Vi vil opplyse om dette i forkant av møtet og ber om våre medlemmer følger med på vår Facebook-side og våre nettsider.  

Stemmeberettigede 

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst én måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. 

På vegne av Styret i TSF
Hege Brende, Leder