TSF 125 årsjubileum

Trondhjems Seilforening 1895-2020

I år er det dessuten 120 år siden Norges første seilende skoleskip «Tordenskjold» kunne seile ut fra Trondheim den 17. mai år 1900. Jeg var selv aktiv medlem av TSF på begynnelsen av 1960-tallet, inntil jeg dro til flere års studier og arbeider utenlands. Jeg benytter anledningen til å sende noen bilder og beskrivelse fra Glohanetinget på begynnelsen av 1960-tallet.

Etter tilbakekomst har mine tidligere seilererfaringer fra TSF bragt meg til «Tall Ships Races» med Christian Radich gjennom flere år og aktiv deltakelse i skoleskipets venneforening.

Med gode seilerminner fra TSF og vennlig hilsen.

KNUT NORDBY

Tidligere medlem TSF og medeier av spissgatteren «Sonja»

Nåværende medlem Christian Radichs Venner