Havneplass

Hvis du ønsker å søke om båtplass i en av seilforeningens havner (Skansen eller Kanalhavna), kan du fylle ut søknadsskjema for båtplass:

Fyll inn relevant info og returner skjemaet til havnesjefen på e-post. Informasjon om priser og størrelse på båtplasser finner du under.

Tabeller for båtplasser og avgifter

Plassenes størrelse inndeles i 5 kategorier,
henholdsvis kategori 1, 2, 3, 4, og 5.

Kategoriene indikerer utliggernes lengde og plassens bredde målt c/c mellom utriggere. Det vil være båtens lengde og båtens bredde som avgjør i hvilken kategori båtplass man bør velge. M.a.o. en for bred båt må over i en større kategori, En for lang båt må over i en større kategori.

Merk: Båtlengen er en absolutt grense, mens båtbredden kan tøyes utover den anbefalte plassen for fendere. Det vil således være opp til eieren og bestemme hva båten trenger av plass mellom utriggerne, men det anbefales å følge de oppgitte målene i tabellen for Skansen havn. En smal båt vil få en romslig plass, mens en bred båt får det trangere innenfor samme kategori.

Har man planer om å anskaffe større båt, bør man ta hensyn til dette ved kjøp av plass (les aksjer).

Havneanleggene har ikke plass til båter større en 12,90 m (42 fot).

TABELL FOR INNDELING AV BÅTPLASSER

Kategoric/c båtplassLengde utriggerMaks båtlengdeMaks båtbredde 
+ 40 cm til fendrer
12,405,156,50 m2,20 m + 0,40
23,006,257,90 m2,25 m + 0,40
33,607,259,10 m2,85 m + 0,40
44,208,2510,40 m3,45 m + 0,40
55,0010,2512,90 m4,10 m + 0,40

Avgifter.  Sist endret i TSFs årsmøte 10. februar 2016:

PRISTABELL FOR BÅTPLASSER

Kategori båtplass12345
Ant. aksjer pr. båtplass90104117130184
Pris pr. båtplass24 300,-28 080,-31 590,-35 100,-49 680,-
Havneavgift4 250,-4 250,-4 500,-5 040,- 5 170,-
Strøm fastledd Skansen100,-100,-100,-100,-100,-
Strøm fastledd Kanalen200,-200,-200,-

Fra og med 2016 inkluderer havneavgiften en bøyeavgift på kr. 200,- pr. år. Bøyeavgiften skal dekke kostnadene ved vedlikehold av Trondhjems Seilforenings bøyehavn på Tautra.

Strøm fastledd Kanalen er høyere enn i Skansen p.g.a. høyere utgifter til belysning. Strømprisen for hver enkelt bruker fastsettes på grunnlag av faktiske utgifter i løpet av regnskapsåret, måleravlesninger ved årets utgang inkl. et tillegg på 10% for administrasjon.

Opplagsavgifter og bruk av serviceområdet

Hele serviceområdet for båter inkl. parkeringsmulighet, arbeidsområdet for mastekran og utearealet foran Lille Skansen leies i sin helhet av Trondhjems Seilforening. I tillegg leies området med oppstillingsplass for Yngling ved søylekrana på Kai 26.

Avgifter for opplag, kraning i regi av TSF, bruk av serviceområdet og masterkran:

Havneavgiften inkluderer kr 50,- i kommunal søppelavgift.

Kraning: Faktura for kraning fordelt på antall båter + 10% for administrasjon 
Korttids (1 – 4 uker) opplag/bruk av serviceområdet på Skansen:Kr. 600,- pr. uke
Kai 26. Lagring av båter inkl. leie av søylekran i sommersesongenKr. 1500,- pr. halvår
Mer enn 4 uker opplag/bruk av serviceområdet på Skansen etter avtaleKr. 100,- pr. fot
Leie av mastekran for service av mast på vannetKr. 200,-
Leie av mastekran for av/på-masting (maks 500 kg):Kr. 400,-
Leie av seilforeningens krybber:Kr. 500,- pr. uke
Vinteropplag av veteranbåter: (etter avt. med driftsleder) Alt. kr. 1200,-Kr. 50,- pr fot
Vinteropplag Ynglinger o.a. på kai 26 inkl. leie av søylekranKr. 1500,- pr. halvår
Lagring av båthengere på kai 26 (etter avtale med driftsleder)Kr. 1500,- pr. halvår
Leie av plass på bølgedemperen, jolle eller katamaran (et. avtale)Kr. 500,-/1000,-
Opplag Terna, Orkanger: Etter avtale med Båtklubben Terna + 10%(Kr. 35,- pr fot i 2011/12)
Bilparkering/henger på serviceområdet (etter avtale med driftsleder)Kr. 250,- pr. mnd.