Serviceområdet på Skansen

Trondhjems Seilforenings leieavtale med grunneieren Trondheim Havn (TH) om leie av landområdet ved “Lille Skansen”, ble sagt opp fra 31.05.05. Oppsigelsen skyldes utbyggingen av Nordre Avlastningsvei (NAV) over Skansen. Etter oppsigelsen har Seilforeningen stått uten et tilbud om et egnet område for service og vedlikehold for sine båteiere.TSF har derfor søkt TH om leie av et areal på ca 400 m2 langs Kai 26 ved Felleskjøpet.

Formålet er å etablere et midlertidig serviceområde som kan benyttes i anleggsperioden for NAV, fra våren 2006 til våren 2009. Hvis en leieavtale kommer på plass, kan dette bli en fullgod erstatning i de nærmeste årene. Før service av båter kan ta til, må området tilrettelegges for oppsamling av miljøgifter fra spyling og sliping, samt at det må etableres tilgang på vann og strøm.Havnesjefen en har et berettiget håp om at alt kan være klart til månedsskiftet april/mai 2006.

Hvis TSF lykkes med tiltaket, vil priser og dato for det første fellesoppsettet bli bekjentgjort ved oppslag på klubbhuset, i TSF-Nytt og på TSF sin nettside. Det kan påregnes ca. 8 – 10 båter i hver pulje. Båteiere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må fylle ut vedlagte søknadsskjema for service med alle relevante opplysninger, og sende søknaden elektronisk til: havnesjef@trondhjems-seilforening.no

Med hilsen
Arve Flatås

Havnesjef

Mobil: 932 18 520