Halten Ocean Race 2012

Trondhjems Seilforening har igjen gleden av å invitere til ”sommernattens barskeste opplevelse” Halten Ocean Race. Start og mål vil i år bli lagt til Brekstad. Vårt tilholdssted for helgen blir Hovde gård, som stiller med egen brygge, servering, muligheter for overnatting og aftersail og seilerfest på lørdag. Foreløpig program:

 • Fredag 15. juni 18:00: Skippermøte, Hovde gård, Brekstad
 • Fredag 15. juni 20:00: Start
 • Lørdag 16. juni 19:00: Middag Hovde gård

Regattaavgiften er kr 1000,- pr båt og inkluderer også havneavgift (fre – søn) under arrangementet . Hovde Gård står for middagen lørdag kveld og lover et skikkelig måltid til 250,- kroner pr person. Denne betales på stedet. For mer informasjon om Hovde Gård se her.

Detaljer om Seilasen:

 • Deltagerne vil deles inn i to lysklasser, skillet vil ligge rundt 1.23
 • Løpet kan tilpasses separat for hver klasse.
 • Sikkerhetskategori 3 uten flåte vil gjelde. Les kravene her. 
 • Det vil bli tatt stikkprøver på sikkerhetsutstyret på Brekstad før start, båter som ikke oppfyller kravene vil bli nektet start
 • Seilingsbestemmelser, egenerklæringsskjema (sikkerhet) og mannskapsliste legges ut på denne siden i løpet av uke 21
 • Egenerklæringsskjema og mannskapsliste skal leveres signert til regattakomiteen før start på Brekstad

 

Sunshine Raceday på Tautra førstkommende lørdag

Dette er et nytt arrangement for å få tatt i bruk Tautra mer. Det vil bli arrangert uformelle baneseilaser utenfor seilerhytta og man tenner grillen på ettermiddagen når vi har fått seilt nok. Ta med mat og drikke selv. Første start vil være klokken 12:00 på lørdag.

Påmelding gjøres her (drop-in er også tillatt). Se flyeren under for mer info.

 

Melding om mastekran og bøyer på Tautra

Seilforeningens nye mastekran på serviceområdet ved Lille Skansen er nå ferdig montert, testet og godkjent.

Mastekranen er 17 meter høy målt fra fundamentet, og har en løftekapasitet på 500 kg betjent med manuell vinsj. Mastekranens to hovedfunksjoner er inspeksjon montering/reparasjon/utskifting av komponenter i mastetopp og kraning av seilbåtmaster til/fra serviceområdet. Den har ingen bevegelige deler bortsett fra vinsj og heisewire. Brukere skal benytte sikringssele med krok under arbeide i kranen. Av sikkerhetshensyn er leider og stige avlåst med stengsel.

Båteiere som ønsker å benytte seg av tilbudet kan kontakte driftskontoret på telefon 73531512, privat 93218520 eller e-post havnesjef@trondhjems-seilforening.no

Leieavgift er kr. 200,- for bruk av leider og kr. 400,- for bruk av vinsj. All bruk av seilforeningens mastekran på serviceområdet gjøres på eget ansvar.

Varsel om manglende merking

Det varsles om at skjæret Åbotn, ved innseilingen til seilforeningens hytte på Tautra, for tiden ikke er merket med grønn bøye. Bøyen vil bli lagt ut samtidig med at de 12 moringene på bukta utenfor hytta blir inspisert av dykkere. Dette arbeidet vil bli utført så snart det er praktisk mulig.

Innkalling til generalforsamling i TSF Havn AS

Vi kaller med dette inn til generalforsamling i Trondhjems Seilforening Havn AS.
 • Sted: Skansen klubbhus 
 • Dato: torsdag 31. mai 2012
 • Klokkeslett: 21.00

Saker til behandling:

 1. Åpning, herunder fortegnelse over møtende aksjeeiere.
 2. Valg av møteleder samt en person til å underskrive protokollen sammen med TSF `s styreleder.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent.
 4. Gjennomgåelse av regnskap for 2011 med noter, revisors beretning og budsjett for 2012.
 5. Valg Styreleder Odd Erik Dahlen velges for 2 år
  Styremedlem Haakon Østlund (gjenstår)
  Styremedlem Ingvar Pedersen (gjenstår)
  Styremedlem Dariuz E. Fathi (velges for 2 år)
  Varamedlem Are K Jagtøien (velges for 2 år)
  Varamedlem Gun H. Svendsen (gjenstår)
  Varamedlem Herman Helness (velges for 2 år)
 6. Driftsansvarlig Arve Flatås og Daglig leder Nils Morten Nilsen orienterer om havneanlegget og selskapets stilling.
 7. Generalforsamlingen avsluttes.

Regnskap med noter og budsjett legges ut på generalforsamlingen.

Ellen Beate Sandsæter ble på TSF sitt årsmøte valgt som kandidat til styrevervet, det viste seg i ettertid at hun
ikke kunne ta vervet på grunn av ektefellens stilling i selskapets revisjonsselskap. TSF har derfor innstilt Odd Erik Dahlen for to nye år.

Trondheim 15. mai 2012
Med vennlig hilsen
TSF HAVN AS
sign Odd Erik Dahlen

Oprinnelig innkalling:

Jollekurs på Tautra 2012

Kurset er avlyst. Beklager, men det ble alt for få påmeldte, håper å se alle som meldte seg på til neste år eller på seilkurs på skansen
Jollekurset på Tautra skulle i år gått av stabelen fra morgenen den 21. juni til ca lunsjtid den 24. juni. Barna transporteres i buss til Tautra den 21. juni, og hentes av foreldrene den 24. juni på Tautra. Kurset er for barn i alderen 9 til 13 år. Vi har i tillegg brukt å ta med 8 åringer hvis de er aktive i TSF sin jollegruppe, og dermed allerede er båtvant.

Frist for forhåndpåmelding for TSF medlemmer og barn av TSF medlemmer er 17. mai. For de som ikke er TSF medlemmer er fristen 24. mai. Kort tid etter 24. mai vil du få beskjed om ditt barn har fått plass på kurset og all den praktiske informasjon dere trenger. Prisen på årets kurs er satt til 3000,- kroner per barn og inkluderer transport til Tautra, kost, logi og lån av båt under kurset.

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på Jollegruppas egne sider.

Vårturen 16. mai

Onsdag 16. mai er det igjen avgang for TSF’s tradisjonelle vårtur. Kursen settes ut fjorden mot hav og hygge.

Den tradisjonelle og populære VÅRTUREN i TSF, har vært gjennomført i mange tiår, langs kysten utenfor Agdenes. Vi ønsker med denne informasjonen å slå ett slag for en sosial seilas, hvor det ikke stilles høye krav til verken ferdigheter eller båtfart, men for en seilas hvor deltagerne kan ha det hyggelig sammen på tur i båt.

VÅRTUREN skal ha en sosial profil, hvor vi prøver å unngå de store utfordringene, og hvor både barn og voksne skal føle seg trygge på turen.

Ingenting er bestemt på forhånd. Under skippermøtet, hver dag kl. 1100, vil værmeldingen for kommende dager være av avgjørende for valg av egnede havner under turen, og det stilles tre krav til havnefasilitetene: Havnen bør være stor nok til at alle båtene, – den bør være godt skjermet for vær og vind og ikke minst, – det bør være gode muligheter for å etablere en egnet grillplass for kveldens kulinariske matopplevelse.

Noen praktiske tips:

 • diesel, vann, ankergods, fortøyninger, fendere og eventuell lettbåt
 • redningsutstyr, regntøy og varme klær
 • kart over kystområdene utenfor Agdenes.
 • VHF eller mobil
 • nok mat og drikke for hele turen
 • tilstrekkelig med grillkull og tennvæske til felles grill hver kveld
 • bærbare cd-spillere, instrumenter og sanghefter etter behov

 

VÅRTUREN er ikke et offisielt arrangement i regi av TSF og det er derfor ingen av deltagerne som er tillagt noe spesielt ansvar for seilasens gjennomføring. Dette innspillet er for vår del ment som en oppfordring til å dra sammen på seiltur, og hilsen våren velkommen langs kysten.

God tur!

Hilsen Helen og Arve